Medidas fundamentais para mellorar a eficiencia enerxética e o aforro enerxético

A enerxía ten un papel importante na seguridade nacional de calquera país como combustible para o desenvolvemento económico e social. Para utilizar esta enerxía de forma eficaz, tómanse determinadas medidas de aforro e eficiencia enerxética.

O mundo moderno depende de grandes reservas de enerxía para alimentar todo, desde o transporte ata as comunicacións, a seguridade e a saúde. A enerxía inflúe nas relacións comerciais e políticas entre os países.

A enerxía alimenta a economía global e impacta no medio ambiente.

A enerxía inflúe na política internacional e a política internacional inflúe no desenvolvemento da enerxía. A economía global é un factor clave no consumo de enerxía e a seguridade enerxética é a base para a dispoñibilidade de recursos.

O aforro de enerxía é necesario para reducir a contaminación ambiental

O custo da enerxía é un factor importante na actividade económica, xunto con factores de produción como o capital, a terra e o traballo. Os imperativos da escaseza enerxética requiren medidas de aforro enerxético, o que significa esencialmente utilizar menos enerxía para o mesmo nivel de actividade.

Este artigo analiza as medidas e medidas de conservación e eficiencia enerxética a curto, medio e longo prazo que se deben tomar para conservar a enerxía.

Auditoría enerxética para avaliar a eficiencia dos custos enerxéticos

Unha auditoría enerxética tenta equilibrar o gasto enerxético total co uso de enerxía e serve para identificar todos os fluxos de enerxía nos sistemas e cuantificar o consumo de enerxía segundo a súa función discreta.

Unha auditoría enerxética axuda a optimizar os custos enerxéticos, o control da contaminación, os aspectos de seguridade e suxire métodos para mellorar as prácticas de funcionamento e mantemento do sistema. Isto axuda a facer fronte á situación de accesibilidade cambiante dos custos enerxéticos, a fiabilidade do abastecemento de enerxía, a toma de decisións sobre a combinación adecuada de portadores de enerxía, a toma de decisións sobre o uso de equipos, dispositivos e tecnoloxías de aforro de enerxía mellorados.

A eficiencia enerxética é de suma importancia en tempos de crise.

Aforro de enerxía

O aforro de enerxía é a práctica ou tentativa deliberada de aforrar electricidade, fuel oil ou gas ou calquera outro material combustible que se poida utilizar para mellorar a produtividade sen gastar recursos ou cartos adicionais.

Por que aforrar enerxía?

A enerxía é un ben escaso e un recurso caro.

Non obstante, se observamos as taxas futuras de contaminación humana previstas e consideramos a probabilidade de que a esperanza de vida humana aumente, vemos que pode haber escaseza de enerxía no futuro.

A menos que se aumente a subministración de enerxía, converterase nunha fonte de fricción nos asuntos humanos.

Obxectivo de aforro enerxético

En xeral, un programa de aforro enerxético iniciado a nivel micro ou macro perseguirá os seguintes obxectivos:

 • garantir a dispoñibilidade e rendibilidade dos bens industriais e, como consecuencia, aumentar o nivel de vida tanto dos traballadores industriais como dos que compran produtos;
 • reducindo as importacións de enerxía e reducindo a saída de moeda estranxeira para as zonas pobres en recursos;
 • reducir a contaminación ambiental por unidade de produción industrial, por exemplo, en forma de dióxido de carbono, fume, dióxido de xofre, po, area ou residuos das minas de carbón;
 • reducir os custos asociados á contaminación, ben directamente en forma de danos ou na necesidade de adoptar medidas especiais para combatela despois da xeración dos contaminantes.

Que é o aforro de enerxía?

O aforro enerxético e a eficiencia enerxética son conceptos separados pero interrelacionados. O aforro enerxético conséguese reducindo o crecemento do consumo enerxético, medido en termos físicos. Así, a conservación pode ser o resultado de varios procesos ou desenvolvementos, como melloras de produtividade ou avances tecnolóxicos.

As medidas de aforro enerxético alcanzan o seu obxectivo cando se reduce a intensidade enerxética nun determinado produto, proceso ou área de produción ou consumo sen afectar aos niveis de produtividade, consumo ou confort.

A mellora da eficiencia enerxética promoverá o aforro enerxético e, polo tanto, é parte integrante das políticas de promoción da conservación da enerxía.

As medidas de aforro enerxético adoitan considerarse como unha opción para utilizar recursos como o carbón, o petróleo ou o gas natural. Isto proporciona un valor económico adicional conservando a base de recursos e reducindo a contaminación.

Por exemplo, substituír as lámpadas incandescentes tradicionais por lámpadas LED significa que só se utilizará unha quinta parte da enerxía para iluminar unha habitación en comparación coas lámpadas incandescentes máis antigas. Os niveis de contaminación tamén se reducen na mesma cantidade.

A natureza establece algúns límites básicos sobre a eficiencia na que se pode usar a enerxía, pero na maioría dos casos os nosos produtos e procesos de fabricación aínda están lonxe de funcionar neste límite teórico.

Moi sinxelamente, as medidas de aforro enerxético significan utilizar menos enerxía para realizar a mesma función.

Como conseguir o teu obxectivo de aforro enerxético

As medidas de aforro enerxético desenvolvéronse en tres áreas:

Medidas a curto prazo (aforro potencial do 5 ao 10%)

 • Executar melloras operativas que requiran un investimento de capital cero ou baixo.
 • Mellora dos métodos de almacenamento, manipulación e preparación do combustible.
 • Illamento de conducións e equipamentos de vapor.
 • Limpeza e planificación do equipamento tecnolóxico.
 • Factor de carga mellorado.

Medidas a medio prazo (aforro potencial do 15 ao 20%)

 • Desenvolvemento, modificación e deseño de equipos de recuperación de calor residual que requiran un investimento de capital moderado cun período de amortización duns tres anos.
 • Instalación de dispositivos de recuperación de calor residual.
 • Reducir as perdas nas paredes do forno utilizando os mellores materiais illantes.
 • Equipamento de modernos fornos e taller tecnolóxico.
 • Modificación do deseño do sistema de combustión durante o tratamento térmico en procesos tecnolóxicos intensivos en enerxía.
 • Implantación dun sistema de recuperación de condensados.
 • Factor de potencia mellorado.

Medidas a longo prazo (aforro potencial do 20 ao 25%)

 • Substitucións de combustible, actualizacións de equipos, melloras de procesos, así como servizos públicos e dispositivos de recuperación de calor intensivos en capital cun período de amortización de 5 a 6 anos.
 • Substitución de antigas caldeiras/equipos ineficientes.
 • Substitución de fuel e carbón en caldeiras e quentadores de combustible térmico ou outros equipos.
 • Substitución de fornos por modernos sistemas de control eficientes.
 • Normalización de equipamentos.
 • Usando motores de potencia nominal en lugar de aumentada.
 • Optimización de procesos enerxéticos intensivos.

(Aforro total por todas as medidas do 20% ao 30%).

Obstáculos ao aforro enerxético

Aínda que a viabilidade técnica e económica da mellora da eficiencia enerxética é importante, tamén hai unha serie de barreiras que limitan a realización real deste potencial.

O sector industrial, a pesar de estar relativamente organizado, está sumamente fragmentado e disperso, constituído por un gran número de pequenas unidades produtivas. A pesar da mellora paulatina do consumo específico de enerxía no sector industrial, as medidas de conservación enerxética non cobran o impulso desexado.

Problemas das medidas de aforro enerxético:

 • conflito de prioridades de investimento entre proxectos de aforro enerxético e ampliación da capacidade;
 • a importancia que moitos lle dan a minimizar os custos iniciais ignorando opcións máis eficientes (que adoitan ser máis caras);
 • a presenza dunha presión competitiva limitada para reducir custos debido a unha economía en crecemento;
 • falta de capital para financiar proxectos de aforro enerxético;
 • falta de persoal cualificado e falta de información sobre as opcións tecnolóxicas;
 • falta de control sobre a produción e venda de produtos máis baratos e ineficaces.

Así, as medidas de aforro enerxético implican a implantación de medidas organizativas, científicas, produtivas, técnicas e económicas.